Slap af når du skriver tekster

“I tilfælde af utilstrækkelig skriftlig kommunikativ kompetence kan en gennemlæsning af nærværende skrivelse forhåbentlig være til fornøden assistance.”

Fangede du den?

Måske forstod du, hvad der stod. Men du synes garanteret ikke, det lød ret spændende. Sproget i sætningen var alt for stift og formelt.

Jeg kunne jo også bare have skrevet: “Hvis du har svært ved at skrive forståelige tekster, så læs denne artikel”.

Nogle gange er mere formelt sprog helt på sin plads, for eksempel når du skriver til advokater eller til kommunen. Men for det meste står det meget formelle sprog mest i vejen.

Formelt sprog er svært at forstå, og jeres virksomhed får ikke et mere positivt eller professionelt image af at skrive noget, kunderne ikke forstår.

Tit bliver de mange formelle udtryk bare til noget langtrukkent vrøvl. Som f.eks. den her sætning. Kan du gætte hvad den betyder? (ellers får du svaret nederst på siden): “Vederfares et gunstigt udfald på en given tildragelse, vil det, alt andet lige, afstedkomme veltilfredse attituder over for tilværelsen i al almindelighed.”

Sådan undgår du stift sprog

Det kan være svært selv at afgøre, om man er faldet i fælden med at skrive for formelt. Du forstår jo godt selv, hvad du skriver.

Når du skriver tekster, bør du derfor altid:

  • få en anden til at læse din tekst igennem; helst en person, der passer med tekstens målgruppe
  • læse det du har skrevet højt for dig selv; så fanger du nemmere de ord og formuleringer, der lyder unaturlige og stive

Hvis du følger de to råd, undgår du nemmere dette her:

“En rådende, almen antagelse konstaterer de overordnede indlæringsprocessers muligheder som værende successivt fungerende, samt værende potentielt ekspansive, i et tidsrum, hvis udstrækning modsvarer hvad man med generelle statistiske bedømmelsesmetoder anslår som værende den menneskelige organismes gennemsnitlige eksistensperiode under normalt gældende forhold.”

Eller: “Man lærer så længe man lever”.

Den anden sætning var en omskrivning af “Når enden er god, er alting godt”.

Skriv en kommentar